Stordkonferansen 2024 set dagsorden

Urolege tider påverkar både etterspurnad, kostnader og energipris. Korleis ser framtidsbilete ut? Stordkonferansen har samla sentrale personar som set søkelys på tematikken.

Den 6. juni vert årets Stordkonferanse arrangert på Stord Hotell. «Energiindustrien i ei uroleg tid» er tittel på årets konferansen. Korleis er framtidsutsiktene? Og kan valresultatet i USA få konsekvensar for oss? Dette og ein god del anna kan du få meir innblikk i på årets Stordkonferanse.

Me rår til å skjekke ut programmet for dagen og melde deg på om tematikken treff deg og verksemda du representerer:

https://www.stordnaeringsraad.no/Arrayliste/aktiviteterliste/aktivitetskalender?stordkonferansen-2024-14565

Til info: Atheno AS er stolt samarbeidspartner til Stordkonferansen