SkatteFUNN skriveverkstad 29. mai

Forskningsrådet kjem til Atheno og skal ta oss gjennom SkatteFUNN og kva dette kan bety for di bedrift, samt skriveverkstad der du kan ha med ein konkret sak frå di bedrift.

SkatteFUNN er en rettighetsbasert finansieringsordning som skal motivere fleire bedrifter til å drive med forsking og utvikling. Det at ordninga er rettighetsbasert, betyr at det ikkje er ein konkurranse, men at dette er støtte din bedrift har rett på om dykk oppfyller vilkåra for å motta SkatteFUNN.

SkatteFUNN har til hensikt å risikoavlaste bedrifter som har eit FoU-prosjekt der målet er å utvikle ei ny eller betre vare, teneste eller produksjonsprosess. Ordninga gir bedrifter moglegheit til å føre frådrag for 19 % av utgiftene i eit forskings- og utviklingsprosjekt.

Alle søknadar som sendast inn før 1. september er garantert å bli ferdigbehandla same år. Det inneberer at du kan får frådrag for prosjektkostnader påløpt i søknadsåret.

Meir informasjon og påmelding HER.