Atheno styrepool

Atheno har etablert ein ny styrepool der alle som ønskjer å gjera seg tilgjengeleg for bedrifter, kan registrere seg.

Gå inn i følgjande lenke https://forms.office.com/e/pyWXwdvrXj for å registrere deg.

Bedrifter som har behov for nye styremedlemmer kan ta kontakt med reidun@atheno.no for å få oversendt oversikt over aktuelle kandidater.

Styrepoolen vil verta oppdatert ein gong i året.