Portrett av kvinne

Reidun Rykkje

Prosjektleiar/rådgjevar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Reidun har i over 30 år arbeidd med nærings- og samfunnsutvikling i Sunnhordland. Reidun har god kompetanse på etablerer rettleiing/oppfølging, tilrettelegging av kurs og konferansar, søknadsprosessar, sakshandsaming og prosjektarbeid.

Gjennom sitt mangeårige arbeidsliv har ho god kjennskap til det kommunale, fylkeskommunale og statlege apparatet.