Kurs innan sal og service

Bømlo kommune og Atheno inviterer med dette inn til Kurs innan sal og service. Kurset, som er gratis, tek for seg grunnleggjande kommunikasjon i møte med kunden. Bevisstgjering kring eigne […]

Informasjon om Regionalt etablerarfond

Hordaland fylkeskommune har oppretta ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet som er forvaltar for. Søknader vert behandla fortløpande.

Kick-off for ungdomsbedrifter

Få en flying start på ungdomsbedriftsåret!!! Dagen i Bergen er fullpakket med inspirasjon og viktig informasjon – Meld på dine elever i dag!!