Informasjon om Regionalt etablerarfond

Hordaland fylkeskommune har oppretta ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet som er forvaltar for. Søknader vert behandla fortløpande.