NÆRINGSAMLING PÅ TYSNES

Det nye næringsrådet på Tysnes inviterer til næringssamling 27.november på Mandelhuset, Våge