Møt Innovasjon Norge og Forskningsrådet 12. november

Har du ein god forretningsidé eller eit nyskapande prosjekt der du vurderer å søkje Innovasjon Norge og/eller Forskningsrådet om midlar? Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal ha digital kontordag hjå Atheno […]