StartOpp-kurs

Går du med ein gründer i magen? Eller kanskje har korona gjort at bedrifta di må sjå på nye varer eller tenester?