«Frå krise til vekst»

Kor skal vi reis hen?
Atheno har rigga eit digitalt kompetanseprogram for reiselivsbedriftene i regionen vår.