OPPnå finansiering med IN og FR

Har bedrifta behov for kapital for å vidareutvikla og kommersialisera produkt? Då kan dette arrangementet vera noko for deg.
Atheno inviterer i saman med Innovasjon Norge og Forskningsrådet til gratis seminar torsdag 22. september – med fokus på innovasjon og finansieringsløysingar.