Atheno vekstprogram

Ønsker du å vidareutvikle bedrifta di og sette deg nye mål, sjå på nye forretningsmoglegheiter og realisere vekst? Da har Atheno det rette programmet for deg. Programmet startar med en fysisk samling den 31. januar, kor du blir kjent med alle deltakarane, og får en innføring i arbeidsmetodar og verktøy.