Solkraftveka 2023 samla over 200 deltakarar

Frå 21. – 23. mars arrangerte Atheno Solkraftveka 2023 saman med Solenergiklyngen og Endra. Konferansen på opningsdagen hadde 125 deltakarar. Dette er største arrangementet knytt til solkraft nokon gong i Sunnhordland.