Alde Akva AS

I etableringsfasa var Atheno ein tydeleg vegvisar og sparringspartner, som gjennom sine rådgjevarar og nettverk bidrog til at me som sto bak satsinga kunne bygge grunnstrukturen i selskapet i rett rekkefølgje, – og på den måten vere rigga for solid drift frå dag éin. I driftsfasa har Atheno bidrege med rådgjeving og hatt ei tydelig omsorgsrolle, slik at me i Alde Akva AS har hatt høve til å fokusere på dei rette tinga til rett tid.

Kjell-Torodd Fitjar Bremskau

Personane bak

Eirik Østerhaug , Geir Ingolf Strand, Kjell-Torodd Fitjar Bremskau

Målsetnad med satsinga

Å etablere eit solid, uavhengig og effektivt rådgjevingsselskap for aktørar innan akvakultur og oppdrettsnæringa.

Atheno har bidrege med

 • Nettverk
 • Forretningsutvikling
 • Kopling med andre aktørar
 • Kompetanseutvikling
 • Møteplassar
 • Kopling mot IN eller Forskingsrådet
 • Søknadsprosessar
 • Sosiale events
 • Kontorfellesskap
 • Presentasjon på møteplassar
 • Finansieringsrådgjeving
 • Motivasjon
 • Marknadsføring
 • Framsnakking
 • Mentorprogram
 • Sparringspartner
 • Vegvisar