Bømlo Fiskerihavn AS

Atheno har med sin kompetanse, sitt nettverk og sine tenester blitt eit uvurderlig bidrag til realisering av Bømlo Fiskerihamn.

Bedriftene/personane bak

 • M. Eidesvik og Sønner AS (Lars Magen Eidesvik)
 • Lar-Ris AS (Kjetil Tufteland)
 • Klubben Eigedom AS (Lars Eidesvik)
 • BC Maritime AS (Bjørn Cato Stenevik)
 • Lønnøy AS (Rune Lønning)
 • Bømlo Trål AS (Erlend Lønning)
 • Trygvasson AS (Svein Atle Lønning)

Målsetnad med satsinga

Realisere bygging av molo og utdjuping av hamn i Hovlandshagen, Langevåg. Bygging av kaiar langs molo og utvikling av 110 da næringsareal i bakkant av kaiar. Forretningsutvikling og etablering av næring på desse areala.

Atheno har bidrege med

 • Nettverk (Spesielt politisk nettverk)
 • Forretningsutvikling inkludert prosjektleiing
 • Kopling med andre aktørar
 • Kopling mot IN og Forskingsrådet
 • Søknadsprosessar (Hordland fylkeskommune,
 • Vestland fylkeskommune, Sparebanken Vest, Bømlo kommune)
 • Presentasjonar på møteplassar/konferansar. Blant anna stort arrangement i Hovlandshagen for 600 personer inkl. nasjonale og regionale beslutningsdeltakarar.
 • Finansieringsrådgjeving
 • Motivasjon
 • Marknadsføring
 • Framsnakking

PS! Atheno har vore aktivt med i prosjektleiinga.