Gozo AS

«Selv med en del egen erfaring fra innovasjon har Atheno vært en viktig faktor i utviklingen av selskapet vårt. Rådgivning og oppfølging, tips, råd og nyttige tilbakemeldinger har bidratt til at vi har kommet mye lenger enn vi hadde som målsetning da vi startet!»

Personane bak

Steinar Thelen, Fredrik, Schmidt Fotland

Målsetnad med satsinga

Bygge ei lokal bedrift med internasjonalt potensiale.

Atheno har bidrege med

  • Nettverk
  • Kompetanseutvikling
  • Møteplassar
  • Kopling mot IN eller Forskningsrådet
  • Søknadsprosessar
  • Presentasjonar på møteplassar/konferansar
  • Finansieringsrådgjeving
  • Motivasjon
  • Framsnakking