Nuen

«Utan Atheno trur me prosjektet hadde stranda i tidleg fase. Atheno har løfta fram prosjektet i viktige arenaer, tvunge oss til å spissformulere og skape ei tydeleg retning vidare. Det har vore avgjerande for framdrifta.»

Personane bak

Lene Kristin Notland Harnes, Kristian Notland Harnes, Erik Aldner

Målsetnad med satsinga

Skape eit møbelbrand som ligg i verdstoppen på ansvarleg produksjon, – for menneske og natur, basert i regionen.

Atheno har bidrege med

 • Nettverk
 • Forretningsutvikling
 • Kopling med andre aktørar
 • Kompetanseutvikling
 • Møteplassar
 • Kopling mot IN eller Forskingsrådet
 • Sosiale events
 • Kontorfellesskap
 • Presentasjonar på møteplassar/konferansar
 • Finansieringsrådgjeving
 • Investorar
 • Motivasjon
 • Marknadsføring
 • Framsnakking