Atheno vil gjere ein skilnad

Den 22. januar er det oppstart for «delA» – eit nytt tilbod for byggebransjen i Sunnhordland. Programmet går over tre samlinger med ulike temaer og innleiarar. Me ynskjer å gjere […]

NÆRINGSAMLING PÅ TYSNES

Det nye næringsrådet på Tysnes inviterer til næringssamling 27.november på Mandelhuset, Våge

Nye eigarar i Atheno

Haugaland Kraft og Sunnhordland Eiendomsinvest har i haust gått inn på eigarsida i Atheno. Dei to selskapa representerer ulike bransjar og komplimenterer dei andre aktørane som allereie er på eigarsida. […]

Mange nyttar Atheno som møtearena

Sidan Atheno flytta inn på Verket i 2017 har næringslivet hatt høve til å leige møterom og konferanserommet vårt til fagsamlingar, seminar og møter. Tilbakemeldingane frå brukarane er svært gode, […]

På jakt etter gode folk i ditt styre?

Då er det kjekt å vite at Atheno har ein oppdatert og dedikert styrepool med mange dyktige personar i frå Sunnhordland. Desse ynskjer å gjere ein skilnad og kan styrke […]

Fagforum Digitalisering hjå Kværner

Det vart ein spennande fredag denne veka då Kværner sin eigen Sigmund Hope Mongstad på ein særs interessant måte delte kunnskap og svarte på spørsmål knytt til deira digitaliseringsarbeid.

aDigital-workshop

Den 15.oktober og 19.november vert det arrangert til saman 4 ulike workshops i mogleggjerande teknologiar hjå Atheno på Verket.