Arrangement

Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

Today

Styrekurs

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag ​12. september. Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.

,-2500