Arrangement

Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

Today

Solkraftkonferansen i vest 2023

Stord Hotell

Bli med på Vestlandets største møteplass for solenergi på Stord 21. mars! Program for konferansen finn du her Bindande påmelding  (innan 16. mars)

Solseminar – Kvifor bør byggebransjen, kommunar og fylke satse på sol?

Atheno Vabakkjen 6, Stord

I Solkraftveka 2023 har me tre ulike arrangement. Eit av desse er Solseminaret. To timar med innlegg om kvifor di verksemd bør satse på solceller, kva regelverk som gjeld, - og erfaringar frå eksisterande anlegg. Først til mølla-prinsippet gjeld. Program og påmelding her

,-350

Solcellesamling for private

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Lurer du på om det er ein lur idé å legge solceller på eige tak? Den 23. mars inviterer me til ei samling for deg som er nysgjerrig på dette. Me har invitert Niklas Sørensen i Los Elektro til å fortelje korleis du går fram, og kva som er lurt å tenke på, - og […]

Free

Bioøkonomi samling

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Er du og din bedrift interessert i å læra meir om kva moglegheiter som finnes innan bioøkonomi? Og er de interessert i nye forretningsområde og samarbeid?

Stordkonferansen

Stord Hotell

Den 8. juni vert den 23. Stordkonferansen opna av Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
Tema for årets konferanse: Industrien vår, klima og framtida!

Workshop: Internasjonal marknadsutvikling

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behova og forutsetningane til potensielle kundar, dine konkurrentar og kva for reguleringar og trendar som gjeld i marknaden. Gjennom Atheno sitt  samarbeide med Innovasjon Norge (IN) kan me no tilby utvalgte bedrifter i Sunnhordland eit kostnadsfritt tilpassa program med fokus på eksport. Der ein kjem innom tema, […]

O

Prosjektutviklingsdag

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Atheno, i samarbeid med Forskningsrådet, riggar i Innovasjonsveka OPP, FoU-møte for at ditt utviklingsprosjekt raskare kan bli ein realitet. Me bringer saman: Spesialkompetanse og relevante forskarar (til ditt tema/din bransje) Forretningsutviklararklare til å løfte fram tilhøyrande forretningsmodellar Andre bedrifter med tilsvarande utfordringar – dette gir god læring gjennom diskusjon og nettverksbygging Oppfølging Hjelp til å […]

Styrekurs – styreleiing med fokus på berekraft og digitalisering

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag 28 september.  Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak. ​ ​Tematikk: ​ Styret sin juridiske rolle og ansvar ​ Styret sine oppgåver […]

,-1900

Lunsj-seminar vedr. innstramingar i innleigeregelverket

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Atheno i samarbeid med NHO inviterer til lunsjseminar vedr innstramingar i innleigeregelverket Det vil på seminaret bli gitt ein gjennomgang av regelverket om kor tid ein lovleg kan leige inn arbeidskraft frå bemanningsselskap. Vidare vil grensa mellom innleige og entreprise og grensa mellom sjølvstendig oppdragstakar og tilsett vera eit tema. Seminaret passer for alle typer […]

Fagseminar om AI og ChatGPT

Atheno Vabakkjen 6, Stord

ChatGPT og liknande AI har revolusjonert korleis me kommunisera med teknologi. Det er ein døropnar til framtida, og det er både spanande og lett å verta litt usikker på korleis dette kjem til å utvikla seg. 
- Kva vil dette bety for oss og for bedriftene våre?

900,-

Bygg bedrift!

Har du ein forretningsidé eller er du allereie ein grunder på jakt etter ein måte å vidareutvikla bedrifta din på? Da vil vårt nettbaserte program hjelpe deg!