Arrangement

Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

Today

Stordkonferansen

Stord Hotell

Den 8. juni vert den 23. Stordkonferansen opna av Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
Tema for årets konferanse: Industrien vår, klima og framtida!

Workshop: Internasjonal marknadsutvikling

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behova og forutsetningane til potensielle kundar, dine konkurrentar og kva for reguleringar og trendar som gjeld i marknaden. Gjennom Atheno sitt  samarbeide med Innovasjon Norge (IN) kan me no tilby utvalgte bedrifter i Sunnhordland eit kostnadsfritt tilpassa program med fokus på eksport. Der ein kjem innom tema, […]

O

Prosjektutviklingsdag

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Atheno, i samarbeid med Forskningsrådet, riggar i Innovasjonsveka OPP, FoU-møte for at ditt utviklingsprosjekt raskare kan bli ein realitet. Me bringer saman: Spesialkompetanse og relevante forskarar (til ditt tema/din bransje) Forretningsutviklararklare til å løfte fram tilhøyrande forretningsmodellar Andre bedrifter med tilsvarande utfordringar – dette gir god læring gjennom diskusjon og nettverksbygging Oppfølging Hjelp til å […]

Styrekurs – styreleiing med fokus på berekraft og digitalisering

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag 28 september.  Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak. ​ ​Tematikk: ​ Styret sin juridiske rolle og ansvar ​ Styret sine oppgåver […]

,-1900

Lunsj-seminar vedr. innstramingar i innleigeregelverket

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Atheno i samarbeid med NHO inviterer til lunsjseminar vedr innstramingar i innleigeregelverket Det vil på seminaret bli gitt ein gjennomgang av regelverket om kor tid ein lovleg kan leige inn arbeidskraft frå bemanningsselskap. Vidare vil grensa mellom innleige og entreprise og grensa mellom sjølvstendig oppdragstakar og tilsett vera eit tema. Seminaret passer for alle typer […]

Fagseminar om AI og ChatGPT

Atheno Vabakkjen 6, Stord

ChatGPT og liknande AI har revolusjonert korleis me kommunisera med teknologi. Det er ein døropnar til framtida, og det er både spanande og lett å verta litt usikker på korleis dette kjem til å utvikla seg. 
- Kva vil dette bety for oss og for bedriftene våre?

900,-

Styrekurs

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag ​14. mars​. Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.

,-1990

Bygg bedrift!

Har du ein forretningsidé eller er du allereie ein grunder på jakt etter ein måte å vidareutvikla bedrifta din på? Da vil vårt nettbaserte program hjelpe deg!

Praktisk kurs i innføring av Kunstig Intelligens

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Atheno har gleda av å kunna tilby eit to dagers «hands on»-kurs i «Innføring av Kunstig Intelligens’. Det vert ei praktisk tilnærming i implementering og bruk. Du vil også få kunnskap om forståing for teknologien sin breiare samfunnsmessige implikasjonar

3000,-

Trykktanken – gir forretningsideen din retning og tempo

Atheno Vabakkjen 6, Stord

14. mai sparkar Atheno i gang akselerator-programmet «Trykktanken». Dette er eit komprimert program for å sette bedrifter Sunnhordland i posisjon for strategisk vekst og kapitalinnhenting. Dersom di industribedrift utviklar skalerbar teknologi som gir auka berekraft, vekst og lønnsemd og samtidig treng kompetanse, arbeidskraft og kapital for ta dette ut i vekst? Då bør de absolutt […]

Skriveverkstad for SkatteFUNN

Atheno Vabakkjen 6, Stord

Atheno i lag med Forskningsrådet inviterer til skriveverkstad for SkatteFUNN 29. mai. Samlinga vert i våre lokaler på Verket frå kl. 09:30-14:00.