Kommunal kompensasjonsordning i Fitjar kommune

Fitjar kommune har til fordeling kr 321 000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale
verksemder.
Målet med ordninga er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt
ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder i Bømlo

Bømlo kommune har fått tildelt kr  593 000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.
Målet med ordninga er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av nye lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunal kompensasjonsordning Stord – tildelingsrunde 5 og 6

Stord kommune har til fordeling kr 4 229 000,- som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. For tildelingsrunde 5 er summen kr. 1 691 000 og for tildelingsrunde 6 er summen kr. 2 538 000,-.

Målet med ordninga er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av nye lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunal kompensasjonsordning

På vegne av kommunane Stord, Bømlo og Fitjar vil Atheno ha ansvar for å sakshandsama søknadane til kommunal kompensasjonsordning og gje ei tilråding til formannskap/ utval.

Økonomikurs

15 mars vil Atheno arrangere økonomikurs for dei som går med ein ide eller som nyleg har etablert bedrift.

Marknadsføringskurs

Atheno vil i mars arrangere marknadsføringskurs. Kurset vert delt i to der del 1 vil ha fokus på generell marknadsføring og del 2 vil vera praktisk retta.

Etablerarkurs våren 2022

Atheno vil i løpet av våren arrangere ulike kurs for etablerarar eller nyetablerte bedrifter. Ta ein kikk og sjå om det er noko som kan passe for deg.

StartOpp kurs i februar

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste.
I løpet av februar vil Atheno halde StartOPP kurs i fleire av Sunnhordlandskommunane, der du vil få ei innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering.