Har du høyrt Atheno sin podkast?

Me har i samarbeid med «Sunnhordlandspodden» laga ein svært aktuell og underhaldande podkast som me er stolt av. Den er knytt opp til «Grøn 2021» – vår nye berekraftssatsing. Lån øyrene til den no i helga. Dette er den fyrste av ei rekke Atheno-podkastar som kjem i 2021. PS! Via heimesida vår kan du melde…

Det året det var så bratt

På kinesisk finn me to ulike teikn – som begge tyder krise: Det eine står for fare, og det andre står for moglegheiter. Og kanskje det er ei god beskriving av korleis me har me opplevd året 2020? Eit år der moglegheiter og nye måtar å tenkje på har vore ein del av kvardagen, parallelt…