Frukostarrangement – 8 mars

Atheno inviterer til frukostarrangement fredag 8. mars kl 08-10 med tema Kvinnehelse – ein unytta ressurs?​

Styrekurs – ettermiddag/kveldskurs

Atheno inviterer til kurs i praktisk styrearbeid onsdag 24. april på ettermiddag/kveld.​
Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar.

Bygg bedrift!

Har du ein forretningsidé eller er du allereie ein grunder på jakt etter ein måte å vidareutvikla bedrifta din på? Da vil vårt nettbaserte program hjelpe deg!

Styrekurs

Atheno notatblokk

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag ​14. mars​.

Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak. ​​

Horisont Europa: Finansiering for banebrytande prosjekt

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram

I samarbeid med Atheno inviterer Horisont Vestland til informasjonsmøte om Horisont Europa.

Arrangementet gir bedrifter med innovasjonsprosjekt ein unik sjanse til å forstå Europas rammeprogram for forsking og innovasjon. Informasjonsmøtet er relevant for bedrifter som har kapasitet til å delta i store europeiske samarbeidsprosjekt i tillegg til mindre bedrifter med eit klart innovasjons- og utviklingsbehov.

Atheno inviterer til fagseminar innan ChatGPT/AI

ChatGPT generert illustrasjon

ChatGPT og liknande AI har revolusjonert korleis me kommunisera med teknologi. Det er ein døropnar til framtida, og det er både spanande og lett å verta litt usikker på korleis dette kjem til å utvikla seg.

Kva vil dette bety for oss og for bedriftene våre?

Lunsjseminar – innleigeregelverket

Atheno i samarbeid med NHO inviterer til lunsjseminar vedr innstramingar i innleigeregelverket

Det vil på seminaret bli gitt ein gjennomgang av regelverket kor tid ein lovleg kan leige inn arbeidskraft frå bemanningsselskap. Vidare vil grensa mellom innleige og entreprise og grensa mellom sjølvstendig oppdragstakar og tilsett vera eit tema.

Styrekurs – styreleiing med fokus på berekraft og digitalisering

Atheno notatblokk

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag 28 september. 

Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.

Ein av årets viktigaste møteplasser

Stord Næringsråd arrangerer den årlege Stordkonferansen 8. juni. Atheno er med i styringsgruppa og stolt medarrangør. Statsråd Ola Borten Moe kjem. Kjem du?

Me set bioøkonomi på dagsorden

Er du og din bedrift interessert i å læra meir om kva moglegheiter som finnes innan bioøkonomi? Og er de interessert i nye forretningsområde og samarbeid?

Atheno v/ Invest in Sunnhordland inviterer til fagleg oppdatering og ein workshop med tema Bioøkonomi tysdag 30 mai kl. 10-14.