Problemløysaren | Eit inkubatorportrett

Den store semitraileren frå Stavanger dundrar nordover E39. På Føyno svingar den av og set kursen mot Bømlo. Personbilar og motorsyklistar skvett til sida når den digre doningen kjem køyrande […]

Brubyggjarane | Eit inkubatorportrett

Dei enorme bølgene bryt mot plattformskroget. Veret og den dårlege sikten gjer det umogleg for helikoptera å lande på helidekket. Det er berre ein måte evakuere dei om bord på. […]

Tidleg ute | Eit inkubatorportrett

I Narvik sit ein kar i ein taxi. Dører går opp og vert lukka. Alltid eit nytt andlet. Ein ny samtale. Alltid eit høve til å gjere kvardagen litt enklare […]

Ferdig skanna | Eit inkubatorportrett

Bølgene minner om store hus der dei kjem veltande over reketrålaren. I Barentshavet er det svart. Beksvart. Ute på dekket står ein ungdom og arbeidar med trålen. Det er ein […]

Brevskrivaren | Eit inkubatorportrett

For nokre år sidan sat ein gutunge på 14 år på Varaldsøy og skreiv brev til seg sjølv. Innhaldet var målretta og det inneheldt hemmelege opplysningar. Om han sjølv. Og […]