– Mingel er eit kult og inkluderande konsept!

Det er stas når ein får høve til å invitere nytilflytta folk til workshop. Gjennom Bu i Sunnhordland sitt Mingel-konsept får bedrifter høve til akkurat det. Og deltakarane får ein møteplass litt utanom det vanlege.

Marine Manager er blitt ein favoritt i den maritime bransjen

Verkstadopphald for skip og fartøy er kostbart. Både verft, reiarlag og underleverandørar leitar stadig etter forbetringsmoglegheiter. No ser fleire og fleire til Marine Manager sitt effektive digitale prosjektverktøy for betre dokumentflyt og kommunikasjon. Marine Manager er tilknytt Atheno sin Siva-støtta inkubator og har vore del av inkubatoren sidan oppstart.

Set dagsorden med kraftrapporten 

Kraftrapporten til Invest In Sunnhordland har fått stor merksemd lokalt og nasjonalt. Den syner realitetane i den regionale kraftsituasjonen. På Kvinnheradskonferansen nyleg, – stadfesta statsråd Terje Aasland viktigheita av meir elektrisk kraftproduksjon framover både regionalt og nasjonalt.

Lunsjseminar – innleigeregelverket

Atheno i samarbeid med NHO inviterer til lunsjseminar vedr innstramingar i innleigeregelverket

Det vil på seminaret bli gitt ein gjennomgang av regelverket kor tid ein lovleg kan leige inn arbeidskraft frå bemanningsselskap. Vidare vil grensa mellom innleige og entreprise og grensa mellom sjølvstendig oppdragstakar og tilsett vera eit tema.

Styrekurs – styreleiing med fokus på berekraft og digitalisering

Atheno notatblokk

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid torsdag 28 september. 

Kurset høver både for ferske styremedlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styremedlem eller styreleiar. Kurset tek utgangspunkt i aksjeselskapsforma, men er relevant for andre typar føretak.

Ein av årets viktigaste møteplasser

Stord Næringsråd arrangerer den årlege Stordkonferansen 8. juni. Atheno er med i styringsgruppa og stolt medarrangør. Statsråd Ola Borten Moe kjem. Kjem du?

Me set bioøkonomi på dagsorden

Er du og din bedrift interessert i å læra meir om kva moglegheiter som finnes innan bioøkonomi? Og er de interessert i nye forretningsområde og samarbeid?

Atheno v/ Invest in Sunnhordland inviterer til fagleg oppdatering og ein workshop med tema Bioøkonomi tysdag 30 mai kl. 10-14.

Solcellesamling for private

Lurer du på om det er ein lur idé å legge solceller på eige tak? Den 23. mars inviterer me til ei samling for deg som er nysgjerrig på dette. Me har invitert Niklas Sørensen i Los Elektro til å fortelje korleis du går fram, og kva som er lurt å tenke på, – og me har invitert John Bjordal som fortel om sine førsteårserfaringar med sol på taket.