Grønt samarbeid mellom industriar

Atheno skal bidra til å fremja ein unik kultur for nyskaping i Sunnhordland, og bidra til auka innovasjon og verdiskaping i nye og eksisterande bedrifter.

Entreprenørskap i skulen

Lær meir

Aktuelt

Atheno vekstprogram startar 31. januar

Ønsker du å vidareutvikle bedrifta di og sette deg nye mål, sjå på nye forretningsmoglegheiter og realisere vekst? Da har Atheno det rette programmet for deg. Programmet startar med en fysisk samling den 31. januar, kor du blir kjent med alle deltakarane, og får en innføring i arbeidsmetodar og verktøy.

Nyttårshelsing

Eg ynskjer meg eit 2023 der me vågar å både håpa og vera begeistra for framtida! I Atheno har me lagt bak oss eit år med høgare aktivitet enn nokon gang. Og det må seiast: For nokre menneske me får arbeida saman med, - for ein region - og for eit næringsliv!

Praktisk retta styrekurs

Atheno arrangerer komprimert kurs i praktisk styrearbeid onsdag 15. mars. Kurset høver både for ferske styre-medlemmer og styremedlemmer som har ein del erfaring, men som ynskjer eit oppfriska blikk på sitt arbeid som styre-medlem eller styreleiar.

Sirkulære workshopdagar for lokale bedrifter

Atheno arrangerte nyleg praktisk orientert workshop der bedrifter fekk arbeide med konkrete metodar for ein meir sirkulær forretningsmodell. Stort engasjement og positive tilbakemeldingar gjer at Atheno vurderer å sette opp nye workshopar .

Måløy Vekst og Atheno får støtte til å arbeide videre med utvikling av grønne havhuber i Fjordane og Sunnhordland

Samarbeidet mellom havhubene i Fjordane og Sunnhordland skal styrke utviklingen og verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen i Vestland.

Arrangement

Nuen

«Utan Atheno trur me prosjektet hadde stranda i tidleg fase. Atheno har løfta fram prosjektet i viktige arenaer, tvunge oss til å spissformulere og skape ei tydeleg retning vidare. Det har vore avgjerande for framdrifta.»

Alde Akva AS

«I etableringsfasa var Atheno ein tydeleg vegvisar og sparringspartner, som gjennom sine rådgjevarar og nettverk bidrog til at me som sto bak satsinga kunne bygge grunnstrukturen i selskapet i rett rekkefølgje, – og på den måten vere rigga for solid drift frå dag éin.»

i4 Factory teamet

i4 FACTORY AS

"Me har hatt stort utbytte av å vere del av Atheno som inkubatorbedrift. Dei har bidrege med rettleiing sidan oppstartsfasa og har knytt oss opp mot Forskingsrådet og Innovasjon Norge."